Tarhurin Papu Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n ja Suomen henkilö- ja tietosuojalakien ja asetusten mukaisesti.
Tietosuojaseloste on päivitetty 19.8.2021

1. Rekisterinpitäjä 
Tarhurin Papu Oy  
Y-tunnus:
[email protected]

2. Tietosuojavastaava
Jukka Järvi
Tarhurin Papu Oy
Puh. 050 369 80
jukka.jarvi(a)tarhurinpapu.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö 
Yrityksen nimi, Y-Tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, käyttäjätunnus ja salasana.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen ylläpitämiseen ja yhteistyöhön tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin kerätään tietoja:  Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. EVÄSTEET (COOKIES)JA LINKIT
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Tarhurin Papu ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma sekä siihen liitetyt mainontaominaisuudet. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.

Kerätyistä tiedoista ei voi koskaan tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Voit halutessasi estää Google Analytics seurantatietojen antamisen, asentamalla selaimeesi Google Analyticsin opt-out lisäosan.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.

Evästeet ovat tärkeitä sivuston kehittämiseksi sivuvierailijoita entistä paremmin palvevaksi. Evästeet voivat olla myös tarpeellisia joidenkin toimintojen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle sivustolla.